TIN MỚI

Xem thêm

Tản mạn: Thế nào là “Nhìn thế giới, thấy chính mình” ?!!

Lê Thị Phương Vỹ

Xem thêm

Xác định khung khái niệm nghiên cứu tác động của thảm họa đại dịch Covid-19 đến "shocks" và ứng phó xã hội

Trần Xuân Bình
Xem thêm

Sự thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam dưới tác động của dịch COVID – 19

Võ Nữ Hải Yến
Xem thêm

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý tiêm chủng vac-xin ngừa Covid-19 của người dân hiện nay

Lê Thanh Ngân
Xem thêm

BLOG - SỰ KIỆN

Xem thêmĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU

Xem thêmCƠ HỘI - VIỆC LÀM

Xem thêm

THƯ VIỆN

Xem thêm


Nghiên cứu khoa học xã hội - Nguyên lý, phương pháp và thực hành

Đây là nguồn tài liệu cô đọng, bao quát, toàn diện vó ...


Kỷ yếu hội thảo khoa học - XHH & CTXH - 2022

Biến đổi xã hội - Rủi ro và thích ứng


Kỷ yếu hội thảo khoa học - XHH & CTXH - 2021

Thảm họa và ứng phó với thảm họa - Trường hợp COVID-19


Kỷ yếu hội thảo khoa học - XHH & CTXH - 2020


Ethical Social Work Issues

The most common ethical Social Work issues include confidentiality, moral dilemmas, and ...


Social Work Research & Practice

Here is a comprehensive list of books that would benefit every practitioner’s ...


Asking Questions - The Definitive Guide to Questionnaire Design

Comprehensive and concise, Asking Questions can be used to design questionnaires ...


The Power of Identity The Information Age Economy, Society, and Culture Volume II, Second Edition (Information Age Series)

In the second volume of his Information Age trilogy, Manuel Castells examines ...