TIN MỚI

Xem thêm

Xác định khung khái niệm nghiên cứu tác động của thảm họa đại dịch Covid-19 đến "shocks" và ứng phó xã hội

Trần Xuân Bình

Xem thêm

Sự thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam dưới tác động của dịch COVID – 19

Võ Nữ Hải Yến
Xem thêm

Các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý tiêm chủng vac-xin ngừa Covid-19 của người dân hiện nay

Lê Thanh Ngân
Xem thêm

Tổng quan về việc triển khai các biện pháp phi dược phẩm trong việc ngăn chặn đại dịch COVID - 19 tại Việt Nam

Nguyễn Thiều Tuấn Long
Xem thêm

BLOG - SỰ KIỆN

Xem thêmĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU

Xem thêmCƠ HỘI - VIỆC LÀM

Xem thêm

THƯ VIỆN

Xem thêm


Statistics for Psychology (6th Edition) - 2013

Statistics for Psychology, 6th edition places definitional formulas center stage to emphasize ...


A Guide to the Project Management Body of Knowledge

The PMBOK9(r) Guide – Fourth Edition continues the tradition of excellence in ...


Tập bài giảng về quản lý dự án xã hội

Tổng hợp một số tài liệu giảng dạy môn "Dự án xã ...


Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 2

Giáo trình hướng dẫn sử dụng SPSS phiên bản 15 bằng tiếng ...


Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1

Giáo trình hướng dẫn sử dụng SPSS phiên bản 15 bằng tiếng ...


Sociology of Deviant Behavior (14th)

Looking for a textbook with simplified terminology and endless study helps? SOCIOLOGY ...


Better Data Visualizations A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks

Learn about princples of visual perception and data visualization best practices. Expand ...


Sociology

Description. Seeing Sociology in your Everyday Life. Macionis empowers students to understand ...