Trải nghiệm

Để Mị nói cho mà nghe

Tác giả: Bảo Châu (*)


Xem thêm
Trải nghiệm

"Lắng nghe nhau là chìa khóa dẫn đến thành công"

Nhật ký chuyến đi thực tế tại Dak Lak của Bảo (XHH - K40) *


Xem thêm
Trải nghiệm

"Sau đó, sau đó và sau đó..."

Nhật ký chuyến đi thực tế tại Dak Lak của Thái (XHH - K40) *


Xem thêm
Trải nghiệm

"Đi thực tế là để hiểu mình muốn gì"

Nhật ký chuyến đi thực tế tại Dak Lak của Mi (XHH - K40) *


Xem thêm
Trải nghiệm

"Cám ơn bản thân vì đã không khóc"

Nhật ký chuyến đi thực tế Dak Lak của Hồng (XHH - K40) *


Xem thêm
Trải nghiệm

Riêng vào ngày 14.02 - hãy tránh xa các nhà Xã hội học

Tình yêu trong mắt những nhà xã hội học, kể cả trong ngày Valentine - ...


Xem thêm