THÀNH VIÊN

Ban Truyền thông & Tổ chức sự kiện


NHÓM ĐIỀU HÀNH

ThS. Nguyễn Thiều Tuấn Long

Phụ trách điều hành

Quản lí nhân sự, lập kế hoạch,
biên tập video, quản trị website

CN. Đoàn Lê Minh Châu

Phụ trách nội dung

Quản lí nội dung, lên ý tưởng
biên tập bài viết, huấn luyện

NHÓM VIDEO

NHÓM BÀI VIẾT

NHÓM PHÁT NGÔN

Lê Hoàng Phương Chi

Sinh viên XHH - K42

Dẫn chương trình, Thiết kế,
Stylist, Chụp ảnh

Phan Thị Hồng Thảo

Sinh viên XHH - K40

Biên tập viên, Viết phóng sự, Biên
tập nội dung Fanpage và Youtube

CỘNG TÁC VIÊN

Các thành viên ngoài khoa được mời phối hợp tham gia

Ths. Bùi Bình Minh

GV khoa tiếng Nga, ĐHNN Huế

Chụp ảnh, Thiết kế

Nguyễn Quốc Đạt

Sinh viên khoa tiếng Nga, ĐHNN Huế

Chụp ảnh

 • " Em muốn trở thành một CEO giỏi để quản lý doanh nghiệp của nhà em. Em sẽ học về Online Marketing, em còn cần những gì nữa hả anh ? "

  . . .
  Hoàng Quân
 • " Sư phụ nói em nên học Xã hội học để có thể hiểu thêm giữa đạo và đời, em muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa "

  . . .
  Thúy Hồng
 • " Em muốn trở thành một biên tập viên giỏi, em tin nhóm có thể giúp được em nên em muốn được tham gia ạ "

  . . .
  Hồng Thảo

Landing page designer: Phương Chi