Thử thách "Kể chuyện đổi ngôi #2" - Một cách tiếp cận của Giáo dục khai phóng

Tuấn Long

Trải nghiệm

Phóng sự ảnh

06 Tháng Bảy, 2023

Thử thách "Kể chuyện đổi ngôi #2" - Một cách tiếp cận của Giáo dục khai phóng

Một số cảm nhận của học sinh sau khi tham gia chương trình

Media Team, Sociology Hue - HUSC

Staff: Phương Vỹ, Mai Phương, Thanh Ngân, Hải Yến, Tư Hậu

Photo & Design: Tuấn Long