Liên chi đoàn Khoa XHH

Lê Duy Mai Phương - Thủ lĩnh đoàn năng động của sinh viên Xã hội học

Đôi lời tri ân gửi tặng tới cô Mai Phương


Xem thêm
Liên chi đoàn Khoa XHH

Đại hội chi Đoàn- Lớp xã hội học k40 nhiệm kỳ 2018-2019

Tác giả: Phan Thị Hồng Thảo


Xem thêm