Psychology
Phi lý một cách hợp lý - Dan Ariely

Sự thú vị của cuốn sách đến từ cách khán giả đặt ...


Psychology
Bản Đồ Tâm Hồn Con Người Của Jung - Murray Stein

Học thuyết của Jung rất cao siêu, ông đã xây dựng nó ...


Political science
Cộng Hòa (The Republic)

Tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và ...


Political science
Lược sử tương lai - Yuval Noah Harari

"Trong cuốn sách này, Harari cẩn thận không dự đoán rằng những ...


Methodology
Educational Research - Creswell

"When it comes to balancing qualitative and quantitative approaches in a single ...


Sociology
Xã Hội Học - John J.Macionis

Sách này được biên soạn dành cho sinh viên năm cuối và ...


Sociology
Sự Kiến Tạo Xã Hội Về Thực Tại - Khảo luận về XHH nhận thức

Berger và Luckmann quan niệm rằng “nhận thức” không phải chỉ bao ...


Sociology
Xã hội học Đại cương - 2004

Giáo trình Xã hội học Đại cương do PGS.TS Nguyễn Hữu Khiển, ...


Sociology
Xã hội học Đại cương - 2016

Giáo trình mới nhất về Xã hội học Đại cương, do Khoa ...


Sociology
Handbook of the Sociology of Religion - 2003

This handbook showcases current research and thinking in the sociology of religion. ...