Political science
Power, Politics, and Society | An introduction to political sociology - B.A.Dobratz

An Introduction to Political Sociology discusses how sociologists have organized the study ...


Political science
The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies and Globalization - T.Janoski

This Handbook of Political Sociology provides the first complete survey of the ...


Political science
The Politics Book - Big Ideas Simply Explained

Discover 80 of the world’s greatest thinkers and their political big ideas ...


Political science
The Power of Identity The Information Age Economy, Society, and Culture - Manuel Castells

In the second volume of his Information Age trilogy, Manuel Castells examines ...


Political science
Cộng Hòa (The Republic)

Tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và ...


Political science
Lược sử tương lai - Yuval Noah Harari

"Trong cuốn sách này, Harari cẩn thận không dự đoán rằng những ...


Political Science
Chính Trị Luận (The Politics)

“Chính trị luận” của Aristotle là một tác phẩm nổi tiếng nhất ...


Political Science
48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

obert Greene đã khái quát nên 48 nguyên tắc tạo nên quyền ...


Political Science
Chính Trường Hoa Kỳ - Lịch Sử Đảng Phái

Tác giả Reichley đã tổng kết lại hệ thống đảng phái chính ...


Political Science
Sự hạn chế quyền lực Nhà nước

Sự hạn chế quyền lực nhà nước lần đầu tiên được công ...