Kinh tế học
Đồng tiền lên ngôi

Ebook được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có ...


Kinh tế học
Những đỉnh cao chỉ huy Cuộc chiến vì nền minh tế Thế giới

Ebook được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có ...


Triết học
Điểm mù

Ebook được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có ...


Xã hội học
Trẻ em đường phố

Tổng hợp một số nghiên cứu trong chủ đề cùng tên. Các ...


Tội phạm học
Sociology of Deviant behavior (14th)

Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, ...


Trực quan dữ liệu
Khai phá và trực quan hóa dữ liệu (Data minning & visualization)

Tổng hợp một số nghiên cứu trong chủ đề cùng tên. Các ...


Biểu mẫu
Quy định hình thức báo cáo thực tập và khóa luận TN

Tập hợp các văn bản, biểu mẫu quy định về việc thực ...


Phân tích dữ liệu
Introduction to statistic

Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, ...


Xã hội học
Microtrends

Ten years after his bestseller Microtrends, Mark Penn identifies the next wave ...