Điểm mù

Ebook được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận. Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ các Tác giả và Nhà xuất bản. Xin trân trọng cám ơn!

Author: Max H.Bazerman & Ann E.Tenbrunsel

Language: Tiếng Việt

Publisher: Không có


Download · 753 Share · 753


Sách liên quan

Xem thêm

Introduction to Sociology


Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, to support and show respect for authors and publishers. Sincerely!


Sociology 9thSociology for Dummies


Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, to support and show respect for authors and publishers. Sincerely!


Sociology in our time


Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, to support and show respect for authors and publishers. Sincerely!