Hội thảo quốc tế trong nghiên cứu sáng tạo và phát triển lần thứ 6

Khoa Xã hội học

Hội thảo

Tham luận của giảng viên trẻ Minh Châu tại Đại học Mae Fah Luang - Thái Lan

06 Tháng M. hai, 2019

Hội thảo quốc tế trong nghiên cứu sáng tạo và phát triển lần thứ 6

HỘI THẢO QUỐC TẾ
The 6th ICIRD 2019 at Mae Fah Luang University
---
Hoàn thành chương trình Thạc sĩ năm 07. 2019, giảng viên trẻ Đoàn Lê Minh Châu của khoa Xã hội hoc tiếp tục quay trở lại Thái Lan để công bố một số kết quả nghiên cứu với đề tài: "Tính dễ bị tổn thương trong di cư: Trường hợp dân tộc thiểu số di cư ở Việt Nam và nỗ lực tái định cư của chính phủ"

Tuy có tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Th,S Minh Châu đã luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên trong các chương trình học thuật, nghiên cứu khoa học, hơp tác quốc tế và tìm kiếm học bổng. Thông minh, ham học nhưng Minh Châu cũng rất khiêm nhường. Chia sẻ góc nhìn với các giảng viên khác trong khoa, Minh Châu tin rằng phát triển kỹ năng chuyên môn sâu cho sinh viên là hướng đi cần thực hiện càng sớm càng tốt.

Có thể thấy, phát triển nhân lực chất lượng cao, gia tăng kỹ năng thực hành cho sinh viên và mở rộng hợp tác quốc tế là chiến lược phát triển mới của Khoa Xã hội học hiện nay. Mặc dù còn nhiều thách thức cần vượt qua, song cách tiếp cận này bước đầu đã thu được một số thành quả đáng khích lệ.

Xin chúc mừng Giảng viên trẻ, em út của Khoa Xã hội học: ThS. Minh Châu!

---

Một số thông tin về hội thảo:


1. Tên hội thảo quốc tế: “A New Global Network: What is Next of “The Turns” in International Relations and Development - International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD) (Dịch: "Hội thảo quốc tế trong nghiên cứu sáng tạo và phát triển lần thứ 6 - Một mạng lưới toàn cầu mới: Đâu là lối rẽ tiếp theo trong Quan hệ và Phát triển quốc tế").

2. Tên đề tài trình bày: "Vulnerability in mobility to settlement: the case of Viet Nam ethnic minority migrants and the government settlement attempt" (Dịch: "Tính dễ bị tổn thương trong di cư: Trường hợp dân tộc thiểu số di cư ở Việt Nam và nỗ lực tái định cư của chính phủ").

3. Thời gian: Hội thảo diễn ra từ ngày 22 - 23 tháng 11 năm 2019

---
Media Team, Sociology Hue - HUSC
Photo & Editor: Tuấn Long