Xuất bản sách "Di cư lao động"

Khoa Xã hội học

Nghiên cứu

Trong chiến lược tái cấu trúc các hoạt động sinh kế của hộ gia đình nông thôn vùng ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

30 Tháng M. một, 2019

Xuất bản sách "Di cư lao động"

"Di cư lao động" trình bày kết quả nghiên cứu một đề tài cấp Bộ (2017 – 2019) của nhóm tác giả gồm các giảng viên đến từ khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học, ĐH Huế - gồm ThS. Trần Thị Thúy Hằng, Th.S Nguyễn Hữu An và ThS. Lê Duy Mai Phương, do TS. Lê Đăng Bảo Châu làm chủ biên.

Cuốn sách được chia thành 3 chương:

  • Chương 1: Một số vấn đề chung về sinh kế và di cư lao động
  • Chương 2: Chiến lược tái cấu trúc các hoạt động sinh kế của các hộ gia đình nông thôn ven biển hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
  • Chương 3: Vai trò của di cư lao động trong quá trình tái cấu trúc sinh kế hộ gia đình

Đây sẽ là một tài liệu quý báu được sử dụng không chỉ trong quá trình giảng dạy của các giảng viên mà còn là một nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên và những bạn có chung mối quan tâm về di cư lao động.


Hy vọng thời gian tới, chúng ta sẽ có thêm nhiều ấn bản khoa học công phu và thiết thực như thế.

Xin Chúc mừng nhóm Tác giả

---

Media Team, Sociology Hue - HUSC

Design: Hoàng Quân (thiết kế bìa sách)

Content: Tuấn Long | tuanlong.dhkh@gmail.com