Hội nghị cán bộ, viên chức khoa Xã hội học

Khoa Xã hội học

Sự kiện

Năm học 2019 - 2010

29 Tháng M. một, 2019

Hội nghị cán bộ, viên chức khoa Xã hội học

Vào đầu tháng 11/2019, Hội nghị cán bộ, viên chức cấp khoa đã được tổ chức, tại phòng đa chức năng khoa, Xã hội học Trường Đại học khoa học Huế.

Tham gia hội nghị có mặt của Trưởng Khoa - PGS.TS Trần Xuân Bình; Ths.Võ Nữ Hải Yến - Chủ tịch Công đoàn Khoa Xã hội học; Ths. Nguyễn Thị Anh Đào - Phó Bí Thư chi bộ và 5 đồng chí đại diện cho toàn bộ cán bộ, viên chức Khoa.
Hội nghị nghe Đoàn chủ tịch trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020”.

Tổng kết công tác năm học 2018 - 2019

Bắt đầu hội nghị PGS.TS Trần Xuân Bình trình bày công tác năm học 2018-2019 vừa qua và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 với các hoạt động đề ra như:

  • Về định hướng tư tưởng chính trị.
  • Công tác chuyên môn đào tạo.
  • Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.
  • Công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán và tổ chức.
  • Xây dựng cơ sở vật chất, giáo án, giáo trình, tài liệu, tư liệu.
  • Công tác quản lí sinh viên và đoàn thể cùng một số các hoạt động khác.

Thay mặt lãnh đạo khoa bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương các kết quả mà khoa đạt được năm 2018-2019 PGS.TS. Trần Xuân Bình còn nhấn mạnh cần phải nổ lực và phát huy hết mình để thực hiện cho phương hướng năm 2019 - 2020 để đạt kết quả tốt hơn.

Tại hội nghị các cán bộ, viên chức đã tích cực lắng nghe, thẳng thắng đóng góp những ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình và đề xuất ra điều khoa cần khắc phục và giải quyết những vấn đề cần hạn chế.

Phương hướng nhiệm vụ

Định hướng cho các phương hướng nhiệm vụ quan trọng cho năm học 2019-2020 cụ thể như:

  • Tăng cường đoàn kết nhất trí cao, đặt biệt là cán bộ cốt cán, đưa các hoạt động của chi bộ, tổ Bộ môn, Khoa và các tổ chức vào nề nếp kỹ cương.
  • Nâng cao năng lực bồi dưỡng cán bộ giảng dạy về mọi mặt.
  • Khuyến khích cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu cấp Trường, Đại học Huế.
  • Cần phát triển số lượng Đảng viên trong đội ngũ giáo viên và sinh viên.

Đoàn chủ tịch đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức tạị hội nghị. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến bộ phận khoa sẽ được trưởng khoa chỉ đạo giải quyết.

Sau buổi làm việc tích cực, nhiệt tình và khẩn trương hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các tiêu chí cơ bản của nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và thống nhất các kế hoạch đã đưa ra, tất cả các cán bộ, viên chức hứa và quyết tâm thực hiện tốt bằng biểu quyết 100% đồng ý.

Hội nghị công chức, viên chức của Trường Đại học Khoa học Khoa Xã hội học năm học 2019-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp và hứa hẹn sẽ có một năm học mới gặt hái được nhiều thành công.

---

Media Team, Sociology Hue - HUSC

Writer: Hồ Thị Sương | suongphuvinh98@gmail.com

Content: Đoàn Lê Minh Châu (thư ký hội nghị) | minhchau111295@gmail.com

Editor & Photo: Tuấn Long | tuanlong.dhlkh@gmail.com