Nghiên cứu xã hội học - Những hướng tiếp cận mới

Khoa Xã hội học

Hội thảo

Thông báo số 1: Về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa

05 Tháng Chín, 2018

Nghiên cứu xã hội học - Những hướng tiếp cận mới

Thông báo số 1: Về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa

“Nghiên cứu xã hội học: Những hướng tiếp cận mới”

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo trước, Hội thảo khoa học Khoa Xã hội học sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế vào tháng 11/2018.

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu xã hội học trong thời gian vừa qua của các giảng viên.

- Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

2. Chủ đề của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm chính sau:

- Kết quả nghiên cứu của các công trình, đề tài nghiên cứu cơ bản;

- Những nền tảng lý luận, ý tưởng sáng tạo mới trong đào tạo xã hội học với mục tiêu thúc đẩy phát triển đào tạo;

- Các lý thuyết mới, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu mới.

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo:

- Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018.

- Địa điểm: Phòng Đa chức năng (A. 311), Khoa xã hội học, Trường Đại học Khoa học Huế.

5. Thời hạn nộp bài viết:

Báo cáo toàn văn xin gửi về email thuyhang.husc@gmail.com trước ngày 31/10/2018

---

- Xem và tải "Hướng dẫn trình bày báo cáo" đính kèm [ tại đây ]

- Xem và tải toàn văn "Thông báo số 1" [ tại đây ] 

---

Link ảnh bìa: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNv8bt3qPdAhXGo48KHc6wDIEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.iii.com%2Fsierra-create-lists%2F&psig=AOvVaw3xOrsAnRdukbjAS6YvgYZI&ust=1536232670138876