Thông báo nhập học Đợt 1

Khoa Xã hội học

Khoa Xã hội học

16/08/2018 | E.202 - E.203

08 Tháng Tám, 2018

Thông báo nhập học Đợt 1

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐÓN TIẾP

1. Thời gian, địa điểm

* Thời gian đón tiếp:

– Từ 07h30, ngày 16 / 08 / 2018 (thứ Năm): Với các ngành: Văn học; Lịch sử; Triết học; Hán – Nôm; Báo chí; Công tác xã hội; Xã hội học; Ngôn ngữ học; Đông phương học.

– Từ 14h00, ngày 16 tháng 8 năm 2018 (thứ Năm): Với các ngành: Toán học; Công nghệ thông tin; Vật lý học; Kiến trúc; Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông; Toán ứng dụng; Hóa học; Kỹ thuật địa chất; Kỹ thuật trắc địa- Bản đồ; Địa chất học; Sinh học; Địa lý tự nhiên; Khoa học môi trường; Công nghệ sinh học; Quản lý tài nguyên và môi trường.

* Địa điểm đón tiếp:

Phòng E.202, E.203 dãy Nhà E, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.

– Từ 14h00 , ngày 17 tháng 8 năm 2018 (thứ Sáu): Đón tiếp sinh viên nhập học tại Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Sinh viên học tập chính thức từ ngày 20/8/2018.

2. Mức học phí tạm thu

+ Các ngành Khoa học Xã hội: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng chẵn)

+ Các ngành Khoa học Tự nhiên: 4.800.000 đồng (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

3. Thời gian gặp mặt BCN, Giảng viên theo ngành đào tạo

Sinh viên sau khi nhập học được Nhà trường bố trí gặp mặt Ban chủ nhiệm, giảng viên theo ngành đào tạo từ 8h00 ngày 18/8/2018 (thứ Bảy).

4. Các thủ tục nhập học theo nội dung Giấy báo trúng tuyển của Đại học Huế gửi cho thí sinh.

Hồ sơ nhập học gồm có (các mục từ 1 đến 5, thí sinh chỉ nộp bản sao có công chứng):

1. Giấy báo trúng tuyển;

2. Học bạ;

3. Giấy khai sinh;

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người tốt nghiệp năm 2018 hoặc bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước;

5. Các minh chứng để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;

6. Quyết định cử đi học đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội, công an do cơ quan quản lý;

7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);

8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (nếu có);

9. 04 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3 x 4cm, 04 ảnh cỡ 2 × 3 cm;

10. Học phí học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (tạm thu):

11. Bảo hiểm Y tế bắt buộc: 43.785 đồng / 1 tháng / sinh viên x Số tháng tham gia BHYT.

Ngoài ra, sinh viên photo 01 bản CMND để đăng ký làm thẻ ATM.

Một số điểm cần lưu ý:

– Ngoài khoản tiền nộp theo quy định, thí sinh cần mua thêm: Bảo hiểm thân thể, áo quần thể thao đồng phục, thẻ đọc sử dụng tài liệu học tập tại Trung tâm Học liệu Đại học Huế.

– Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế sẽ bố trí chỗ ở nội trú theo thứ tự ưu tiên đối tượng chính sách sau khi thí sinh có đơn xin ở nội trú.

– Khi đến nhập học, nhà trường sẽ kiểm tra hồ sơ và tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh để có cơ sở kết luận đủ điều kiện học tập.

– Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong giấy báo trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học.

ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

A. Đối tượng miễn học phí

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/07/2012 của Văn phòng Quốc hội. (sinh viên nộp giấy chứng nhận theo đối tượng mình hưởng)

2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo năm 2018 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. (sinh viên nộp Giấy xác nhận tàn tật của xã, phường/ photo giấy hộ nghèo, cận nghèo)

3. Sinh viên hệ cử tuyển.

4. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Sỉ La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định. (sinh viên nộp hộ khẩu tại xã ĐBKK, DANH MỤC XÃ KHÓ KHĂN)

5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2018 theo quy định của Thủ tướng chính phủ. (sinh viên nộp giấy khai sinh và giấy hộ nghèo, cận nghèo)

6. Sinh viên học chuyên ngành các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

7. Sinh viên mồ côi cả bố và mẹ. (sinh viên nộp giấy chứng nhận mồ côi cả bố và mẹ hoặc giấy chứng tử)

B. Đối tượng giảm 70% học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. (Sinh viên nộp sổ hộ khẩu, theo danh mục)

– Link xã đặc biệt khó khăn: [ tại đây ]

– Link thôn đặc biệt khó khăn: [ tại đây ]

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. (sinh viên nộp giấy chứng nhận tương ứng)

Sinh viên thuộc một trong các đối tượng trên, liên hệ Bàn số 1 để được hướng dẫn miễn, giảm học phí.

SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ TRỰC TIẾP TẠI BÀN SỐ 1

Ngoài ra, sinh viên được Nhà nước tạo điều kiện vay vốn để trang trải cho cuộc sống (thủ tục sẽ được làm tại Nhà trường)

* Mọi thông tin tư vấn về nhập học, vui lòng liên hệ:

– Thầy Hoàng Nguyễn Tuấn Minh: 0914911357

– Thầy Thái Nhật Trường: 0944455136

---

* Link bài viết gốc: http://tuyensinh.husc.edu.vn/index.php/2018/08/07/thong-bao-thoi-gian-thu-tuc-nhap-hoc-dot-1-nam-2018/

* Xem thêm:

- Hướng dẫn truy cập các thông tin về kết quả tuyển sinh [ tại đây ]

- Điểm trúng tuyển Đợt 1 tuyển sinh vào Đại học Khoa học Huế [ tại đây ]