Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - 2018

Khoa Xã hội học

Đào tạo đại học

Lớp XHH - K38 | Bộ môn: Môi trường & Phát triển cộng đồng

15 Tháng Năm, 2018

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - 2018

LỄ BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

Bộ môn: Môi trường & Phát triển cộng đồng

Thời gian: 14h00 ngày 22/5/2018

Địa điểm: Phòng đa chức năng, Khoa Xã hội học  

* Lưu ý: Mỗi sinh viên có 10 phút trình bày, 20 - 30 phút nghe nhận xét và trả lời câu hỏi.