Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - 2018

Khoa Xã hội học

Đào tạo đại học

Lịch giành cho giảng viên Khoa XHH

10 Tháng Năm, 2018

Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - 2018

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - 2018

LỚP XHH K38 (2014-2018)

* Lưu ý: Thời gian sinh viên nộp Khóa luận cho Khoa là từ 14:00 -16:00 ngày 14/5/2018