Tọa đàm khoa học Bộ môn Giới – Gia Đình – Dân Số

Khoa Xã hội học

Hội thảo

14h00, ngày 29/05/2018 | Phòng đa chức năng Khoa XHH

10 Tháng Năm, 2018

Tọa đàm khoa học Bộ môn Giới – Gia Đình – Dân Số

THÔNG BÁO VỀ BUỔI TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Bộ môn Giới – Gia Đình – Dân Số

Nhằm chia sẽ các kết quả nghiên cứu của cán bộ bộ môn trong năm học vừa qua, Bộ môn Giới – Gia đình – Dân sẽ tổ chức một buổi tọa đàm khoa học

Thời gian: 14h00, ngày 29/05/2018.

Địa điểm: Phòng đa chức năng Khoa Xã hội học, tầng 3, dãy nhà A, trường Đại học Khoa học

Thành phần: Cán bộ giảng dạy bộ môn, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa và các giảng viên quan tâm

Nội dung trình bày: Các kết quả nghiên cứu của giảng viên Bộ môn.

Rất mong các cán bộ giảng viên dành thời gian tham gia!