Về chúng tôi

Tuấn Long

Khoa Xã hội học

Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Huế (Giai đoạn 2006 - 2019)

25 Tháng M. hai, 2017

Về chúng tôi

Thông tin về Khoa

Khoa Xã hội học được thành lập theo Quyết định số 2 QĐ-ĐHH-TCNS ngày 11 tháng 01 năm 2010 Về việc thành lập Khoa XHH trực thuộc Trường ĐHKH, Đại học Huế (trên cơ sở tổ chức lại Bộ môn Xã hội học đã hình thành trước đó vào ngày 06/3/2006).

Cán bộ - Giảng viên khoa Xã hội học, ĐHKH Huế (năm 2012)

Khoa XHH có chức năng và nhiệm vụ: Đào tạo và tổ chức đào tạo nhằm trang bị những kiến thức chuyên ngành toàn diện cũng như nắm vững nguyên lý, quy luật vận hành của xã hội cho sinh viên ngành xã hội học. Trang bị những kiến thức về lý luận nghiên cứu và các kỹ năng thực hành nghiên cứu xã hội học cơ bản để giúp sinh viên trở thành những cử nhân Khoa học Xã hội học có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề xã hội thuộc chuyên ngành xã hội học. Hiện nay, Khoa Xã hội học có

3 tổ Bộ môn:

1). Bộ môn Qui hoạch và Quản lý xã hội;

2). Bộ môn Giới - Gia đình và Dân số

3). Bộ môn Môi trường và Phát triển cộng đồng.

Các trợ lý, gồm:

1. Chuyên trách Giáo vụ - Văn phòng;

2. Tổ chức - Công tác Sinh viên - Đoàn thể;

3. Nghiên cứu khoa học.

Cơ cấu tổ chức khoa Xã hội học hiện nay

Đội ngũ của Khoa

Hiện nay, Khoa có 12 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 PGS, 04 Tiến sĩ, 08 thạc sĩ, 3 cử nhân. Đội ngũ giảng viên của Khoa được chia làm 3 thế hệ, đa số có bề dày kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa có quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài nước, các chương trình, dự án phát triển quốc gia, quốc tế và khu vực. Lộ trình phát triển 2010 - 2016 và tầm nhìn đến 2020, Khoa XHH tập trung phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, phấn đấu có 03 PGS, 6 TS; Tăng cường chất lượng đào tạo, hợp tác với các Trường Đại học và các Viện nghiên cứu, hướng đến quốc tế hóa chương trình đào tạo Đại học và sau Đại học

Một số thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Trong tiến trình đổi mới giáo dục đào tạo của Nhà trường từ niên chế chuyển sang tín chỉ, bắt đầu từ K32 (2008 - 2012)và các khóa tiếp đó. Đây cũng là một thách thức lớn cho các ngành vừa mới ra đời như Khoa XHH, đồng thời cũng là cơ hội để qua đó có thể né tránh được những nét in đậm, tồn tại của cơ chế đào tạo theo niên chế. Những bất cập trong bước đầu đào tạo tín chỉ thường niên được Khoa tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học để đúc rút kinh và sau đó tổ chức các cấp cao hơn, từ cấp trường đến cấp ĐHH.

Khoa còn liên kết với Khoa Sinh, Khoa Địa lý - Địa chất và Khoa học Môi trường của Nhà trường mở và đào tạo ngành Cao học Quản lý tài nguyên và môi trường. Mặt khác, thầy cô giáo trong Khoa còn tham gia giảng dạy, đáp ứng hơn 40% môn học trong chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội tại Khoa Sử, và hiện nay là khoảng 15% khi bộ môn này tách ra thành Bộ môn trực thuộc nhà trường. Đồng thời tham gia giảng dạy XHH đại cương và một số chuyên ngành trong các trường thuộc ĐHH. Khoa đã hợp tác liên kết với Khoa XHH, ĐHKHXH&NV Hà Nội mở đào tạo 02 khóa Cao học XHH (2011 và 2012). Hiện nay Khoa đang xin phép Nhà trường xúc tiến đề án mở mã ngành Cao học XHH để hướng tới đầu nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 mở đào tạo NCS.

Ngoài chức năng đào tạo, Khoa còn là một đơn vị nghiên cứu khoa học có uy tín trong và ngoài nước. Hàng năm, Khoa đã kết hợp với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cũng như các dự án phát triển đạt kết quả tốt.Cán bộ giảng viên Khoa Xã hội học rất chú trọng đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học - một trong 2 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Khoa. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không những giúp các giảng viên chuyển tải các kinh nghiệm thực tiễn vào các bài giảng mà còn giúp chuyển tải tri thức lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội thông qua các dự án nghiên cứu. Hiện nay, khoa đang mở ra nhiều hướng hợp tác với các đối tác Quốc tế như Ðại học Dalhousie (Canada); Ðại học Visayas (Philippines); Ðại học Toulouse 1 và 2 (Pháp); Ðại học Queensland (Australia); Đại học Chiengmai (Thái Lan); Các quĩ ICCO (Hà Lan), Rockerfeoler (Hoa Kỳ), ADB, NAV và các đối tác mới ASIAN… Các đối tác này đã, đang và sẽ thực sự là ngoại lực giúp Khoa phát triển nhanh chóng và hội nhập quốc tế.

Liên kết - hợp tác giữa Khoa XHH với các tổ chức quốc tế (tính tới năm 2017)

Ngoài ra, Khoa đã và đang xây dựng các đề tài, dự án hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi giáo viên, sinh viên với các cở sở đào tạo trong và ngoài nước. Phối hợp với Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Huế (CSSH) mở ra hướng hợp tác với Đại học Jame Madison Hoa kỳ về trao đổi giáo viên, sinh viên, đào tạo và NCKH – bắt đầu từ 2012. Xác lập và mở rộng quan hệ hợp tác Quốc tế và qua đó quốc tế hoá dần hoạt động giảng dạy, NCKH, đào tạo nhân lực và xây dựng các điểm học tập (thực hành, thực tập, kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên). Đồng thời Khoa tích cực hợp tác với các dự án nghiên cứu can thiệp (có yếu tố nước ngoài) của CSSH và một số đơn vị, cá nhân khác để tạo cơ hội và môi trường tốt cho giáo viên trẻ, sinh viên XHH, Công tác xã hội và các ngành KHXH&NV tham gia thực tế, thực hành kỹ năng, tiếp cận môi trường nghề nghiệp. Qua đó thực hiện các vai trò nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, phản biện, quản lý và công tác xã hội trong quá trình hoạt động nghề nghiệp cũng như tham gia phát triển xã hội.

Mặc dù là một khoa trẻ (thành lập năm 2006), Khoa Xã hội học đã thực hiện nhiều đề tài, dự án các cấp, cụ thể như sau:

- Cấp Tỉnh : 01 đề tài

- Cấp Bộ: 01 đề tài

- Cấp Đại học Huế: 02 đề tài

- Cấp cơ sở: 10 đề tài

Đã đăng bài báo trên các tạp chí có uy tín như: Tạp chí Môi trường; tạp chí Xã hội học, tạp chí Dân tộc học, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. Đã xuất bản 05 sách chuyên khảo, 05 sách tham khảo.

Số lượng các nghiên cứu - đề tài mà Khoa XHH đã thực hiện (tính đến năm 2017)

Trong những năm gần đây, Khoa Xã hội học đã và đang tham gia có hiệu quả vào nhiều dự án hợp tác quốc tế và giữ được uy tín với các đối tác: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JIBIC), Đại học Toulouse (Pháp), Tổ chức phát triển quốc tế Canada (CIDA), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Quỹ Nipon, Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA), Quỹ Ford, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA), Rosa-Luxemburg-StiftungViệt Nam.

Chương trình đào tạo

- Đại học đại học: Đào tạo cử nhân Xã hội học có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng phân tích sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, Khoa xã hội học còn tham gia đào tạo cử nhân Công tác xã hội cho Trường Đại học Khoa học và đảm nhận học phần Xã hội học đại cương cho tất cả các hệ đào tạo (chính quy, vừa học vừa làm, từ xa) của tất cả các Trường Đại học thành viên của Đại học Huế; đảm nhận các học phần Xã hội học kinh tế và xã hội học nông thôn cho Trường Đại học Kinh tế.

Sinh viên khoa XHH trong ngày tốt nghiệp

- Sau đại học: Tham gia đào tạo thạc sĩ Xã hội học trong chương trình liên kết đào tạo sau đại học với Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn-Đại học Quốc gia Hà nội ; Đang xây dựng đề án mở cao học Xã hội học cho Trường Đại học Khoa học ; Tham gia đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn và Khoa học môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học và các Trường Đại học khác khu vực miền Trung; Đồng hướng dẫn các luận án tiến sĩ trong và ngoài nước.

Ngành đào tạo

Giới thiệu tổng quan về ngành

Xã hội học là một ngành khoa học sử dụng nhiều loại phương pháp điều tra thực nghiệm và phân tích phê bình nhằm phát triển hệ thống kiến thức về trật tự xã hội, bất ổn xã hội và thay đổi nó. Ngành khoa học này đã được hình thành và phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Đây là môn khoa học nghiên cứu có hệ thống về quan hệ giữa con người và xã hội cùng các quy luật hoạt động, biến đổi của xã hội trong các điều kiện khác nhau. Những nghiên cứu xã hội học giúp ích rất nhiều cho các chính trị gia, các nhà hoạt động, quản lý, đề xuất chính sách để tổ chức xã hội, các luật sư trong việc tìm hiểu về nguyên nhân và hệ quả của các vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội. Nhà xã hội học nghiên cứu sự hình thành, phát triển, cấu trúc xã hội, quan hệ qua lại giữa các nhóm người và các cộng đồng xã hội.

GS.TS Tô Duy Hợp và sinh viên XHH-K31 tiến hành nghiên cứu điền dã tại địa phương

Thông tin về nhu cầu thị trường đối với ngành đào tạo

Nhu cầu thị trường đối với ngành Xã hội học hiện tại là rất lớn. Để có thể trở thành sinh viên theo học ngành Xã hội học, bạn có thể đăng kí thi vào khoa Xã hội học ở các trường Đại học tuyển sinh theo khối C, D1. Nếu bạn đã đi làm và muốn nâng cao tay nghề xã hội học để đáp ứng yêu cầu công việc và tìm những cơ hội mới trên thị trường lao động, bạn có thể thao gia các lớp đào tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ ở Khoa Xã hội học ở các trường Đại học. Tại các trường Khoa học xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, trường Đại học Khoa học Huế, Trường Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh…Khoa Xã hội học đang mở rộng cánh cửa chào đón các tân sinh viên tương lai.

Triển vọng nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp cho cử nhân xã hội học hiện nay là rất rộng mở. Vì là khoa học tư duy về xã hội và hành vi của con người trong xã hội nên người ta có thể vận dụng tri thức xã hội học vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nếu được học bài bản và biết cách ứng dụng. Sinh viên ra trường có cơ hội tìm kiếm việc làm ở các nhóm ngành sau đây:

- Nhóm dịch vụ phục vụ con người và cộng đồng: Nhân viên dự án, làm việc trong các tổ chức phi chính phủ (NGO); phát triển cộng đồng; Nhân viên công tác xã hội (đặc biệt làm việc với nhóm dễ bị tổn thương), tư vấn dịch vụ xã hội.

- Nhóm hành chính công: Làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, công tác dân tộc, dân vận, tuyên giáo…; trong lĩnh vực Tổ chức, Nhân sự…

- Nhóm kinh doanh quản lý: Quản trị nhận sự; Quan hệ khách hàng; Thống kê; Bán hàng, quản lý bán hàng; Đại diện kinh doanh, tự kinh doanh.

- Nhóm nghiên cứu, tư vấn: Nghiên cứu, tư vấn chính sách; Nghiên cứu thị trường; Phân tích kinh tế, xã hội.

- Giáo dục và đào tạo: Giảng dạy, quản lý, tư vấn giáo dục.

- Quan hệ công chúng: Làm việc trong các cơ quan báo chí; Trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện; Nghiên cứu, tư vấn truyền thông.

Thông tin về đối tác, đơn vị tuyển dụng

Logo của đối tác tuyển dụng

- Tên đối tác/đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD)

+ Địa chỉ: 2/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế

+ Email: info@csrd.vn ; Điện thoại: 054 3837714

+ Giới thiệu ngắn gọn về đối tác / đơn vị

Tên người đứng đầu: Phạm Thị Diệu My

* Nhận xét: "Chúng tôi cũng là nơi được rất nhiều sinh viên Xã hội học đăng ký thực tập tốt nghiệp hoặc tham gia các công tác tình nguyện phát triển cộng đồng khác. Khả năng phân tích tốt các vấn đề xã hội, phong cách làm việc chuyên nghiệp và tính cầu thị trong phát triển năng lực cá nhân từ các cựu sinh viên cho thấy Khoa Xã hội học có khung chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp và có phương pháp đào tạo mang tính định hướng cao. Chúng tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Khoa trong thời gian tới để cung cấp nhiều hơn nữa các nhân lực chất lượng cao cho xã hội".

CSRD là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2008 dưới sự quản lý của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi làm việc để:

1. Hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, 2 yếu tố rất quan trọng đảm bảo cho sức khỏe, sự phát triển vững mạnh của đất nước và con người.

2. Hỗ trợ những cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương tại Việt Nam, mang lại cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách giải quyết các vấn đề có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như quá trình phát triển công nghiệp, biến đổi khí hậu, thay đổi nhanh của xã hội và bất bình đẳng giới.

Tình hình cộng tác và nhu cầu tuyển nhân sự: Là một tổ chức nghiên cứu và phát triển cộng đồng, chúng tôi tuyển dụng chính thức 3 cán bộ dự án được đào tạo từ Khoa Xã hội học. Sau một thời gian làm việc và bổ sung thêm ngoại ngữ, tất cả các cán bộ của chúng tôi tuyển dụng từ Khoa đều có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Chúng tôi cũng là nơi được rất nhiều sinh viên Xã hội học đăng ký thực tập tốt nghiệp hoặc tham gia các công tác tình nguyện phát triển cộng đồng khác.

---

(*) Vui lòng xem Chương trình đào tạo tại Khoa Xã hội học [ tại đây ] và chuẩn đầu ra [ tại đây ]